Radio Moto
WAVE 3000 SERVER

WAVE 3000 SERVER

Pruža vam robusno I sigurno upravljanje računima vaših klijenata. WAVE 3000 Server pruža sučelje između javnih mobilnih mreža i MOTOTRBO radijske mreže za sigurnu centraliziranu konfiguraciju, fleksibilno upravljanje klijentima, povijest poziva, nadogradnje i dijagnostiku.